Правнича компанія "ЮРІННОВАЦІЯ" надає юридичні послуги у сфері різних правовідносин (цивільних, господарських, трудових, податкових, адміністративних, кримінально-правових тощо), у тому числі, але не виключно:

- Юридичні послуги, пов'язані зі створенням та державною реєстрацією юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, їх представництв, філій, об'єднань, а також - фізичних осіб - підприємців (у тому числі: складання статуту та інших засновницьких документів; складання протоколів, положень, інструкцій, трудових контрактів та інших внутрішніх (локальних) правових документів; складання договорів про сумісну діяльність; отримання дозволів на виготовлення печатки тощо);

- Юридичні послуги, пов'язані з державною реєстрацією змін у діяльності юридичних осіб, їх представництв, філій, об'єднань, а також - фізичних осіб - підприємців (зміна місцезнаходження, зміна найменування, зміна керівника, зміна видів діяльності, зміна розміру статутного капіталу, зміна складу учасників, зміна організаційно-правових форм, зміна системи оподаткування тощо);

- Інші юридичні послуги, пов'язані з державною реєстрацією у діяльності юридичних осіб, їх представництв, філій, об'єднань, а також - фізичних осіб - підприємців (підтвердження даних в ЄДР; отримання витягів, виписок, довідок з ЄДР; відновлення втрачених засновницьких та інших документів тощо);

- Юридичні послуги, пов'язані з отиманням ліцензій та інших дозволів, необхідних для здійснення господарської діяльності;

- Юридичні послуги, пов'язані з супроводженням припинення суб'єктів господарювання;

- Юридичні послуги у сфері договірної діяльності (правова експертиза договорів, складання договорів, представництво інтересів при переговорах з контрагентами, супроводження реєстрації правочинів тощо) та - інших юридичних документів;

- Юридичний Due Diligence (юридичний аудит);

- Урегулювання спорів у досудовому порядку (претензійна робота, медіація тощо);

- Представництво в судах та інших державних органах;

- інші послуги у сфері права.

Особливістю професійної компетенції ЮРІННОВАЦІЇ є можливість надання широкого кола юридичних послуг у сфері охорони прав інтелектуальної власності на об'єкти авторського права та суміжних прав, торговельні марки, промислові зразки, географічні зазначення, корисні моделі, винаходи, комерційні (фірмові) найменування, комерційну таємницю, прав на інші об'єкти, що відносяться до інтелектуальної діяльності у виробничій, науковій, літературній та художній областях: ноу-хау, науково-технічну інформацію, сайти тощо.