Соціальним спрямуванням діяльності Правничої компанії «ЮРІННОВАЦІЯ» є підвищення рівня правової культури в суспільстві.

Правнича компанія «ЮРІННОВАЦІЯ» приймала участь в організації та проведенні мііжнародних науково-практичних конференцій "Інтелектуальна власність в ХХІ сторіччі" за тематиками: «Соціально-збалансовані права інтелектуальної власності та відкритий доступ до наукової інформації», "Інтелектуальна власність та інтернет". Співорганізаторами цих конференцій виступили: Науковий парк «Київська політехніка», Національний технічний університет України «КПІ», Науково-практичний журнал «Інтелектуальна власність», Всеукраїнська Асоціація патентних повірених (ВАПП). Серед почесних гостей конференцій були представники: ТОВ "Майкрософт Україна", Української Асоціації виробників та користувачів вільного/відкритого програмного забезпечення та інші.

Правнича компанія "Юрінновація" - одна із участниць адаптації ліцензій Creative Commons до законодавства України про авторське право.

Creative Commons - це неприбуткова корпорація, яка прагне полегшити використання та створення похідних творів, дотримуючись авторських прав. Вона надає вільні ліцензії та інші юридичні інструменти для творців, які самі визначають чим ділитися, а що охороняти. Creative Commons запропонували золоту середину між «усі права застережені» та «жодні права не застережені» - «деякі права застережені».

Creative Commons допомагає адаптувати свої базові вільні ліцензії до вимог законодавства про авторське право різних країн. Адаптація означає переклад національними мовами та внесення змін до тексту ліцензій згідно з вимогами національного законодавства. 53 країни світу вже зробили вільні ліцензії Creative Commons частиною національного законодавства про авторське право, і ще 18 країн працюють над змінами. Серед них - Україна.